mardi 5 juillet 2011

Bɣiɣ ad rewleɣ, sɣur Nufel Buẓebbuǧa

Photo extraite de :
 http://lasourcedeviebobigny.com/predications/la-fuite-pnicol/
Bùɣiɣ ad rewleɣ


Bùɣiɣ ad rewleɣ
Ad ruêeɣ  anda lḥess ur yelli
Iwakken ad ǧǧe$ amkan i ubeḥri
I tsusmi
I lebɣi n wakud d ugama


Bùɣiɣ ad rewleɣ
Ad ruêeɣ anda yal lebɣi
Yal tikti
Yal araǧu, yal aḥulfu
Ttlalen-d s tsusmi
Ttwacerken s lferḥ d tuffra

Bùɣiɣ ad rewleɣ
Ad inigeɣ kan weḥdi
Anda yid-i yiwen ur yelli
Ad afgeɣ  s igenni
Yiwen ur d-yettali

Bùɣiɣ ad idireɣ
Ad sgunfuɣ  di lexla neɣ  ssḥari
Ur d-ttmektiɣ  ass-a
Azekka neɣ  iḍelli
Ad beddleɣ lecɣal-nni
Iman-iw ad yeddari

Bɣiɣ ad sbeɛdeɣ
Ad ruêeɣ anda ur yelli uḥulfu
Ur yelli uxemmem d ucetki
Anda amdan ur yelli d amdan
D lmelk neɣ  d aciṭani
Anda ur yelli uṣubbu d trusi
Anda ur yelli uḥezzeb d usteqsi

Bùɣiɣ ad rewleɣ
Anda wa neɣ wihin ur d-yeqqar
Nekk d Aɛrab neɣ d Aqbayli
D acebḥan, d awraɣ d yal ini

Bɣiɣ ad ruêeɣ
Anda akud yeḥbes neɣ  ur yeswi
Ur ḥettbeɣ  sswayeɛ, ussan
Assuggas-a neɣ ilindi
Bɣiɣ ad idireɣ
Anda leb$i ur yelli
Segmi lebɣi d lɣiba n tlelli
Di tudert ur telli tlelli
Nettazzal, nuḥwaǧ, nettcetki
Bɣiɣ ad idireɣ
Awwah, ahat mači d tudert
Tudert  d taki d agi
Tudert :
D aḥezzeb, d acetki
D imeṭṭi, d lɣiba n tlelli

Noufel Bouzeboudja

1 commentaire: