jeudi 7 juillet 2011

Mm iqannan (la commère) dans la littérature orale de Kabylie


Mm iqannan


A mm iqannan d acu i twalaḍ ?
walaɣ tilkett
I yelli-s tmecceḍ
s ufella n ugudu !Ah ! a mm iqannan, wi d am d-innan ?
ziɣ teskadbeḍ !

Ccah ! skadbeɣ !
Nekk d mm iqannan, sawaḍeɣ imennan !

A mm iqannan d acu twalaḍ ?
Walaɣ tafunast
Γef udfel tecceḍ
Di tasa unebdu !

Ah ! mm iqannan, wi d am d-innan ?
ziɣ teskadbeḍ !

Ccah ! skadbeɣ !
Nekk d mm iqannan, sawaḍeɣ imennan !

A mm iqannan mliyi d acu twalaḍ !

Walaɣ timqerqert
Tettellem taduḍt, tettezzi, tettenneḍ
D tislit qrib yell-is ad teddu !

Ah ! a mm iqannan, wi d am-d-innan ?
ziɣ teskadbeḍ !

Ccah ! skadbeɣ !
Nek d mm iqannan, sawaḍeɣ imennan !
Amer teḥriceḍ nekk d mm iqannan, ur s3iɣ laman !
Sawaḍeɣ imennan rennuɣ-asen sɣur-i ciṭuḥ !

A mm iqannan, nekk d bu nneyya giɣ-am laman !
Lekdeb kerheɣ-t, diri-t, xixxi-t, ɣur-i ifuḥ !
A mm iqanan akka i d-nnan :
Lekdeb ma yella-d, ɣas d amecṭuḥ
Azekka-nni , ad d-yarew mmi-s d ameqran !
Ihi akka lekdeb, diri-t, xixxi-t, ifuḥ !


Tḥawc-d asefru-a Ǧiǧi

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire