mercredi 6 juillet 2011

Anef i wul ad iṣeffer, sɣur Sɛid At Mɛemmer

Photo-montage réalisé par Sonia LOUNIS pour ce présent poème


Anef i wul ad iṣeffer


I tahin yeffren di teḥnact, d acu akka εni tegguni ?
Γas uγaleγ d taṭumaṭact, kecmeγ γur-s s wudem-nni.
Ay iεeqqayen n texsayt d iyi-d-tezza ass-nni !
Lemmer ayen ntett ur yettmettat, yal aεeqqa d acu ara d-yini.
Cfiγ mi yeldiγ imi-w, d ul a tidet i d iyi-tγeẓẓaḍ.
Mi tenna" da ur tekkseγ lqecc-iw, ṣṣeḍḥaγ ula d tiyuẓaḍ !".
Nemyesmuqel nuzzel s aεecciw, d idammen a timess i tḥuzaḍ.
Awer k-keblen a lεecc-iw, wid iγef nreḥḥi neẓẓaḍ !

Nekcem, deg iqerra nessekna, deg iḥelyiwen nesṭṭerḍeq.
D asaγur i d tarakna, tasumta d aburejjaq.
Ur d as-nniγ ur d iyi-d-tenna, di sin neẓra ayen nectaq.
D acu ara s-iniγ dinna, anda ulac ayen ur nlaq ?

Neffer deg iεecwan d lγiran, ur nesmermuγ ur nettsusu.
Nettγum nnefs d ifurran, yes-sen i nesseḥmay usu.
Tura cnu-yaγ-d a Dumran ! :"Rebbi ireffed yesrusu" !
A rruḥ anwa igenni iγer k-rran ? A lqecc ur k-nettlusu !

Ulawen yečča-ten weγẓaẓ, di ḥamu-nsen nessasmeḍ.
Γas tayri ur tesεi aγerbaz, tuzzuft nezmer ad tt-nelmed.
Ma ulac γer zdat amek ara ad naẓ ? Yekkes-aγ ayen yerwa Muḥemmed.
Cnan almi ṭṭṛeḍqen yebẓaẓ : "Deg-neγ nefka afus nεemmed !".

Ay abrid nerra iḍul, d tisura i ckal i neffer.
Fsi leqyud-ik ay ul, ur telhi twaγit neḍfer !
Deεwessu deg-neγ teggull, di lqefs i nḥemmel ad nefferfer.
Gzu ddunit ay aγyul, anef i wul ad iṣeffer !Sɛid At Mɛemmer


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire