samedi 27 août 2011

Ccet ! La ttarguɣ, sɣur Sunya Lewnis


Ccet ! La ttarguɣ

Urgaɣ d agemmay uɣaleɣ,
S yisekkil-iw, uriɣ-ak-d tisurtin,
Taɣuri-k, tenneḍ-itent, tezḍa-tent,
Yuɣal, d ssxab ireqqen,
Γef wul-ik tessers-itent;
Taseddast taramsant,
N umyag ḥemmel...Teẓẓa targit ajenwi-s di tqendurt taberkant n tibawt;Icerreg-itt kan acemma,
Yezḍa-d i uraǧu abernus n ssber...
Tarusi,
D tacellawt, teqqar
Nekk d talwit d uḥebber
Ussan igan d iseggasen
Timract ggummant ad mmtent
Tafsut tedda di lɣerḍ-is
Mi d-tɛeggen
Ad tuɣal
Syenna ad tales
Asirem yeqqen ɣer uhuzzu n tsiselt-is...
Ar melmi talwit ?

Lewnis Sunya

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire