mardi 27 septembre 2011

Miɣiɣden, sɣur Jeǧǧiga Nat BenaliMiɣiɣden

(Tamacahut)

Tasuqilt s wudem i s tt-ttalsen di tsekla taɣerfant tagrigit.Macahu ! ellemcahu ! Tamacahut ad telhu, ad teg am usaru, ad tawe annec n ujgu !

jeudi 22 septembre 2011

Aɛeqqa n ṣber, sɣur Murad Irnaten


Illustration prise dans Princesse Sheherazad
Le serpent à deux têtes
Aɛeqqa n ber


Macahu, Rebbi ad tt-yesselhu, ad teg asaru ad taweḍ annect n ujgu.

ekkun-d, asmi ihedder kullec, tella yiwet n tmeṭṭut d taǧǧalt, argaz-is ur s-d-yeǧǧi ara dderya. Teqqim-d sakin tmeɣbunt weḥd-s la aqcic la taqcict, ur tesɛi edd d amwanes, yenɣa-tt lweḥc, ulac w'ara s-yekksen lxiq.

jeudi 8 septembre 2011

Imeslayen deg waḍu n Qader Urrabiɛ, tasuqilt n Sunya Lewnis

Huile sur toile
DilshadImeslayen deg waḍu


Ur ttnekkaret ara !
Aẓru-nni i s d-rejmen yinu;
Ddmet tijeǧǧigin-nni ittwaḍeqren deg ubrid.

mardi 6 septembre 2011