mercredi 14 septembre 2011

Amek a Rebbi ?, sɣur Qader Urrabiɛ

Photo extraite de :
http://www.kulturica.com/khayyam.htmAmek a Rebbi ?

D kečč a Rebbi
I yi-neǧren abrid
Tesɛewjeḍ-as tawenza
Teččureḍ-t d tiqqillaɛin
Ẓriɣ qqaren-ak awḥid ameqran
Ulac taɣawsa ur teẓriḍ
Amek armi yi-d-tenniḍ
Ddnub-iw i yir-iw ?
Imi d kečč
I yi-yebɣan akka,
I yi-iɛemmden ad ɣliɣ
Acuɣer ihi
I yi-tḥesbeḍ d akafriw ?


Σumer Xeyyam,
Tasuqilt n Qader Urrabiɛ

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire