vendredi 13 avril 2012

Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru, sɣur Lxuğğa n mmi-s n Wemsed
Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru
Nnaqus-agi n tikkelt-a d win yessnen ad yeččenčenSi lejdud i tt-id-tebdiḍ
Almi d γur-neγ d wanda nella
Ay ul temmektiḍ-d i n-teğğiḍ
Wali i k-d-tewwi trewla
A Lwiski lemmer ur telliḍ
S yes-k i n-mmuger tawla
A tizlit, ccḍeḥ swayes tekfiḍ
Γur-s i d aγ-yura lxuğğa

Yak d wagi i d asenqed a Mu
Ayen-nniḍen ur ssinen ad t-ččen
Nnaqus-ik a Zimu
D win yessnen ad yeččenčen
"Acimi" d w´ "Askuti" tesdukleḍ
Terniḍ-asen kra n lḥerqus
D tizlit i d-tessuffγeḍ
Tsemmaḍ-as "Nnaqus"
I tsita-nni n Swis tessneḍ
A wi sent-yesselsen abernus
Ifent imjuhad iγef d-temmeslayeḍ
Ččenčen ččenčen a nnaqus

Yak d wagi i d asenqed a Mu
Ayen-nniḍen ur ssinen ad t-ččen
Nnaqus-ik a Zimu
D win yessnen ad yeččenčen

Mmektiγ-d yemma-k d yemma
Γaḍent-iyi ur ttufehment
Ad ferḥent mi ara ẓrent nella
Neγra-d si tεebbaḍ-nsent
D iḥulfan-nni kan tura
Tiyitwin deg-sent i yersent
Wissen baba-k ma am baba
Tiwkilin-iw la dessent

Yak d wagi i d asenqed a Mu
Ayen-nniḍen ur ssinen ad t-ččen
Nnaqus-ik a Zimu
D win yessnen ad yeččenčen

D "ur yeqriḥ ḥedd usennan
Siwa aḍar yeddan Ḥafi"
S tmuγli-nni n Einstein
M tidet d-yurew usifi
D talγa-nniḍen n yinan
D asnulfu-nni ur d-nufi
"Ulac ssmaḥ" ğğan-t wussan
Wagi d "ULAC" is ur nerfi

Yak d wagi i d asenqed a Mu
Ayen-nniḍen ur ssinen ad t-ččen
Nnaqus-ik a Zimu
D win yessnen ad yeččenčen

Acḥal i ikellex i wul-is
D bu isefra iγunza amdekwel
Urant meskin deg wenyir-is
Ddunit teggull ar t-takel
The Happy End yeğğa tayri-s
Ur d-yewwi lviza ur yerwel
Yewwet ṭṭbel di lqerḥ-is
Yak yettγaḍ umeddakel

Yak d wagi i d asenqed a Mu
Ayen-nniḍen ur ssinen ad t-ččen
Nnaqus-ik a Zimu
D win yessnen ad yeččenčen

Ula d kečč d nniyya ziγen
Tumneḍ igenni ad k-tt-id-yefru
Ur yefhim a gma Imaziγen
Yerna ula d netta ass-nni yettru
Tecbeḥ taγect-ik d-isuγen
D wamek akken d-teddmeḍ imru
Aweṣṣi-k n taggara daγen
Itekkes i umekti akukru

Yak d wagi i d asenqed a Mu
Ayen-nniḍen ur ssinen ad t-ččen
Nnaqus-ik a Zimu
D win yessnen ad yeččenčen

Mazal-itt tayri k-yessedhan
Awi-d ukan imi ur tfut
Tizlit-ik d tidet i tt-icedhan
S yes-s tessa-d γef tmurt
Γas berra ussan ur lhan
Ul neẓra atan di tefsut
Mačči d taberkant m lemḥan
D tin n tudert mačči n lmut

Yak d wagi i d asenqed a Mu
Ayen-nniḍen ur ssinen ad t-ččen
Nnaqus-ik a Zimu
D win yessnen ad yeččenčen

Ad k-iniγ ul-ik teγra-t
Maca, tebγa ad as-t-tiniḍ
Dγa ayen tnuda tufa-t
S tezlatin tḥemmel d as-tecniḍ
Γas tidet tban am tafat
Yecbeḥ wayen i d as-tefkiḍ
Ula d nekkni nefhem nesla-t
Yewweḍ-aγ-d yerna akken tebγiḍ

Yak d wagi i d asenqed a Mu
Ayen-nniḍen ur ssinen ad t-ččen
Nnaqus-ik a Zimu
D win yessnen ad yeččenčen

Tessneḍ ad as-tefkeḍ azal
I wayen yettaččaren allen
Tesqedceḍ s tayri awal
Teswehmeḍ imeslayen
Imi d tayemmat tuklal
Ayen yugaren awalen
Lmizan ur d ak-imal
Tufiḍ-d widak iwulmen

Yak d wagi i d asenqed a Mu
Ayen-nniḍen ur ssinen ad t-ččen
Nnaqus-ik a Zimu
D win yessnen ad yeččenčen

Tesmem d m yir rriḥa
Yif-it wi ittnejlin fell-as
Aweṣṣi-k war cceḥḥa
Yes-s nesfeḍ i terẓeg tuγmas
Asqizzeb tura ur d aγ-yerḥa
Yir tameddurt-nni yakk neğğa-tt
Ma d seksu n xalti Malḥa
Takerciwt fell-as tuγwas

Yak d wagi i d asenqed a Mu
Ayen-nniḍen ur ssinen ad t-ččen
Nnaqus-ik a Zimu
D win yessnen ad yeččenčen

Ula d kečč am Mezdad d aḥeddad
Tgiḍ i usentel-a am netta amkan
Yerna ahat kečč d ayen teddreḍ
Asefru-k d annect-a i d-yeskan
Awal lemmer t-tettakeḍ
D lluzin n dderya ad ak-d-tban
Di tin k-iḥudren tḥudreḍ
Anef-aγ si tmuγli yerkan

Yak d wagi i d asenqed a Mu
Ayen-nniḍen ur ssinen ad t-ččen
Nnaqus-ik a Zimu
D win yessnen ad yeččenčen

Ferḥeγ wwḍeγ-d γer taggara
Mugren-iyi-d yir iberdan
Γileγ d ayen menεeγ-d tura
A yemma lmut la d-tettban
Nettmettat ur d aγ-tura
D tagi i d tawenza d aγ-εebban
Tessuffγeḍ-ten-id si tuffra :
Abbuuuuhhhh d yir iberdaaaannnnn !!!

Yak d wagi i d asenqed a Mu
Ayen-nniḍen ur ssinen ad t-ččen
Nnaqus-ik a Zimu
D win yessnen ad yeččenčen

Nekk xḍiγ i usenqed uẓawan
Aya ulac fell-i lettkal
Iẓuran n wul-iw yes-s swan
Maca, ssenṭeq-d kečč lmal
D acu ccna-k d win d iyi-yehwan
Ladγa lacusu-nni à la J. Brel
Tecbeḥ am tinna n "Ssiwan"
Lhant akk aya war awal

Yak wagi mačči d asenqed a Mu
Γas aẓawan-ik yessen ad yeččenčen
D ayagi i yessneγ a Zimu
Ma ffreγ imeslayen ad iyi-ččenLxuğğa n mmi-s n Wemsed

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire