mardi 27 mars 2012

Tamgarebt, sɣur Jeǧǧiga Nat Σli

Illustration Sonia Lounis
Gouache sur Canson
Tamgarebt

Amacahu di tegi
Nnuɣen sin yimqerqar
Yusa-asen-d inebgi
Yečča imessi d aemma
Timqerqert terfed Σini
Tgureb s axxam ugemma
Iwakken ad d-tuɣal
Ijmeɛ-as-d akk at leɛra!


Tamacahut d tagi
Mesleɣ-tt-id am ucebba:
Iteddu yimeqerqer di tegi
La yettneggiz, yettnecra
Mi t-iwwet wugur, yeɣli
£ef wudem i yeberttax
yufa di lqaɛa duru
Yuzzel, yerra s anefta
Inefeq-itent-id d aqerru
S axxam-is mi yederde
A yettjellib, yettuɣu :
A tamɣart heggi imensi
Assa nefqeɣ-d ad nefre
Ad nečč imensi n lɛali
Ad d-ɛeṛḍeɣ leɛmum-iw
D waytma wid-ak n ṣṣe
Ata nefqeɣ-d ikerri
D tameɣra alama d ebbe
Timqerqert tectaq rbe
Tečča akk aksum-nni
Texdeɛ tagela d lemle
Terra talaba ɣef yimi !
Akken i d-usan yinebgawen, leɛmum akked watmaten
Afen-d d tilemt taccult terra ɣef yisɣaren.
Imeqerqer : A tamɣart sers-d imensi
Tseqqi-aɣ-d ayen akken
Timqerqert : A yamɣar, imensi werɛad yewwi
Ma d ayen akken, ula di lɛid ur tnewi !
Imqerqer : A tamcumt i ciccu-nni
Inebgawen ɛussen-iyi !
Timqerqert : A yamɣar, greɣ-t di teccult yefsi
Γas segged-asen-d inisi !
Imqerqer : A tamɣart, teǧǧi atma mebla imensi !


Imqerqer si zɛaf iberre
Ineq s tawalt-nni
Timqerqert tu, tecca
Tennebra deg yi-nni !
Akken kan i d-yuli be
Iqqim di tiɣilt, ala yettini
Ma d iri-s isa,
am yiɣzer ineggi
Indeh : "a yat leɛra ɛiwnet-iyi
Tamɣart tu, teǧǧa-i
Tewwi yid-s ula d Σini."
Tluɛa-t-id tyai:
-Ciw,ciw, ixa-k a ɛemmi imqerqer
Tamɣart iuen ad tt-id-nerr !
Tu tyai ɣer temqerqert tesqerbeb-as ɣef tewwurt, tin terr-d :
- Menhu derdek ɛecci ?
Aqeclaw ɣef imensi !
-Nekk d nanna-m tayai welt tyai
Yesrusen i wass ɛecra tmellalin
Ad tezwire zdat-i neɣ ad kem-gezreɣ am tqei
-Buh fell-am !
Amer d kemm i d nanna tayai welt tyai
Yesrusen i wass ɛecra tmellalin !
Tilli ur nufiɣ ara lalla-m tettenne tiɣerɣet
Kemm tesruse-as tberriḍin !
Ecc akkin ! Yexzu-kem !
Tuɣal tyai ɣer yimqerqer tenna-as tugi ad teddu
Imeqerqer yemi-d allen-is, yettini, la yettuɣu !
Tluɛa-t-id tgerfa :
Σiq, Σiq ! Σemmi imqerqer
Nekk d lalla tagerfa, ad tt-id-rreɣ s rafa !
Tu ɣer temqerqert, tesqerbeb-as ɣef tewwurt, tin terr-d :
- Menhu derdek ɛecci ?
Aqclaw ɣef imensi !
- Nekk d lalla-m tagerfa welt tgerfa
I d-yewwin aman di Mekka
Ad tezwire zdat-i
Neɣ aɛekkaz deg-m itekki
- Buh fell-am ! teǧǧi mmi-s deg weriq, la yettegririb ittijjiq !
Amer d kemm I d tagerfa welt tgerfa
I d-yewwin aman di Mekka
Tilli ur kem-in-ufiɣ ara deg ugudu,
La teqqaze tawekka !
u ad m-igzem ebbi aɛenqiq !
Tuɣal ɣer yimqerqer
Tewwi-as yir lexba
Ula i k-xedmeɣ”
Imqerqer yuɣal s imeṭṭi
D weglilez deg uɣebba!
Iluɛa-t-id yisɣi :
- Nekk d dadda-k isɣi, ijebren yal d iɣisi
Tamgarebt ad tuɣal ur d as-yehwi !
Iu ɣer temqerqert, isqerbeb-as ɣef tewwurt, tin terr-d :
- Menhu derdek ɛecci ?
Aqclaw ɣef imensi !
- Nekk d dadda-m isɣi ben isɣi
Bu tezamt ufilali
Yettafegen di leɛlali
Ad tezwire zdat-i, neɣ adebbuz ad yelelli !
- Buh fell-ak ! ma d kečč i d isɣi !
Amer d kečč i d isɣi ben isɣi
Bu tezamt ufilali, yettafgen di leɛlali
Tilli ur k-in-ufiɣ ara deg ugudu tgi isni !
Ṛṛe akin fell-i !
Yuɣal-d ɣer yimqerqer
S tmeṭṭut ur d-yegli
"Tameṭṭut-ik tewɛer
D ajenwi i yiri !''
Iluɛa-t-id uɛewan :
- A ɛemmi imqerqer ɣas ttkel felli
Tamgarebt ad tuɣal, fiel awal, fiel asteqsi !
Yerza ɣer temqerqert, isqerbeb-as ɣef tewwurt, tin terr-d :
-Menhu derdek ɛecci ?
Aqclaw ɣef imensi !
- Nekk d dadda-m ɛeẓẓi ben ɛeẓẓi
Bu tmezlugt utunsi
Ad tezwire zdat-i
Neɣ taxeṭṭaft ad kem-tawi !
- Buh fella-k a yaɛẓwan !
Amer d kečč i d ɛeẓẓi ben ɛeẓẓi
Bu tmezlugt utunsi
Tilli ur k-in-ufiɣ ara annect n tummet
Yettawi-k uberi !
Ecc akkin fell-i !
Yuɣal-d ɣer yimqerqer
S tmeṭṭut ur d-yegli
"Tameṭṭut tewɛer
Ur s-yufiɣ leqrar !"
Iluɛa-t-id wemcic :
Rɣu, rɣu...
-Aɛemmi imqerqer, ur neddeb, ur ttru
Yusa-d dadda-k amcic ad k-tt-id-ifru !
Iu ɣer temqerqert isqerbeb-as ɣef tewwurt, tin terr-d :
-Menhu diɣen derdek ɛecci ?
Aqeclaw ɣef imensi !


- Nekk d dadda-m amcic ben amcic
Γur-i ti leɛmer teqmic
Ad tezwire akka zdat-i
Neɣ ad tɛeddi deg ubucic !
- Buh! Buh fell-ak !
Limmer dɣa d kečč i d amcic ben amcic
Terce ur teqqine ti
Tilli ur k-in-ufiɣ ara
At wexxam mi ččan taqeṭṭi
Kečč ad k-segrin azeɣṭi
Neɣ mi rran akanaf ad yettwecwic,
Ad k-inin ṣṣeb a yamcic !
Dɣa ṣṣeb akkin !
Yuɣal-d wemcic :
" A ɛemmi imqerqer
Tameṭṭut am ta
Ur tt-riɣ leɛmer !"
Imqerqer yuɣal ɣer imeṭṭi
La yettuɣu, yettini !
Iluɛat-id wezrem :
SSS !
-Ata yewwe-d dadda-k azrem
Tamɣart ad tuɣal, berka-k asriddem !
Iu ɣer temqerqert, isqerbeb-as ɣaf tewwurt, tin terra-d :
-Menhu derdek ɛecci ?
Aqeclaw ɣef imensi !
- Nekk d dadda-am Azrem
Bu teglimt berqacen
Itekken deg yijqiqen
Ad tezwire zdat-i
Neɣ ad ueɣ deg-m !
Timqerqert tebda la tettergigi :
-Dadda Azrem, d keččini ?
Ihi ad ewleɣ, ad refdeɣ Σini
Ad zwireɣ zdat sidi !
Tuɣal-d tin igurben
Zeqfen imeṭṭawen
Qqimen di sin
Rrif n lkanun, ttemlaqaben :
- Buh a tabulin-inna ! win i s-yenna
-Buh a timeruqin-inna ! tin i s-d-terra.

Ma tamacahutt tekfa.NAIT BENALI Djedjida

1 commentaire:

  1. Tanemmirt- a Sonia d Kader imi d-rram asefru-a ɣer Ubazar-nwen. Tanemmirt d aɣen i Sonia ɣef tugna-a texdem s ufus-is, terna-as sser i tmacahutt!

    Ǧiǧi.

    RépondreSupprimer