mardi 28 juin 2011

Σdidi m weγyul, Reẓqi Urrabiɛ

Σdidi m weγyul

Σdidi m weγyul
Γef zzwağ ay teggull
Ur tt-yuγ wergaz
Ur tuγ aεekkaz
Win yebγan yebγa
Wayeḍ tabburt-is ad tt-yemdel
Qqaren-as "tehbel
Tura mi teğğel
Argaz amenzu tenγa-t
Segmi la tt-yekkat
Di lexla yeṭṭenṭen"
Σdidi m weγyul
Σdidi m weγyul
Txeddem rray-is
Si ṭṭaq tettsmuqul
Agarru deg imi-s
Tteffeγ deg wass
Tteffeγ deg iḍ
Akka ay d nettat
Win yebγan yebγa
Wayeḍ ad yewwet aqerru-s γer lḥiḍ
Aγyul d aberkan
Terkeb-it εari
Lecyax mi tt-walan
Σennan s igenni
Xzan cciṭan
Tudert n tmuγli
Σdidi m weγyul
Σdidi m weγyul
Σdidi m weγyul
deg yiwen ur tecliε
Lqedd ṣṣiffa
Acmumeḥ taḍṣa
Mačči d taγawsa
Ur telli i lbiε
Ul-is deg ufus-is
Arrac akk ḥemmlen-tt
Deg webrid mi ara d-εeddi
Merra ṭṭafaren-tt
Mi twala akken
A d-ters seg weγyul
Ad asen-tefk tiqaqqacin
S tezdeg deg wul
Nutni ad as-d-ttγennin
Σdidi m weγyul
Σdidi m weγyul
Qqimen-d lεeqqal
Lecyax d ijadarmiyen
Rray-nsen yemlal
Bγan ad att-nγen
Mi tt-ṭṭfen deg uzal
Imdanen akk qegglen
Ddzen-tt s wuzzal
S iγzer i tt-ḍeqqren
Ar ass-a mazal
Win yebγun yamen
Mi ara εeddiγ tikkwal
Si taddart-nsen
Selleγ-as i wawal
Arrac mi ara t-refden
Σdidi m weγyul
Σdidi m weγyul
Anwa i d tt-yenγan
Anwa i d tt-yenγan
Nγan-tt yemcumen
Σdidi m wemγyul
Σdidi m weγyul
Anwa i d tt-yenγan
Nγan-tt yemcumen

2 commentaires: