lundi 31 octobre 2011

Asmekti Muhya, awal, sin..."Ttxil n wudem-im", sɣur Nasira Abrus
Asmekti Muhya, awal, sin..."Ttxil n wudem-im"


S yixf-iw ar "ttxil n wudem-im" ara s-semmiγ i weẓru-agi ha ! Anef i yiyennaten-agi, ikerrucen-agi, imuḥucen-agi ad ttarun tizlatin, ad ceṭṭḥen s tbuqalin.

Iih iyalur ! Akken ma temmuted ulayγer ttazzaleγ ɣer uẓekka-m. Assa azekka ma ttwakebleγ meqqar atan ad d-zureγ nebla amejjed, nebla tamagert n lesfenj di tmeqbert !
Ipi tutfasu ad kem-serγen d aserγi tamḍelt ulac, akka i tennid, ass-nni !
Imi tura tefkiḍ-iyi ul im, i tasa-m ayen a tinnat ? I teǧǧeḍ-tt kan γerm ! Acu ara m-d-yeqqimen i kemm? Ipi ula anda i tt-rriγ. Ih nekk lejyub ccuren, am wakka, mači d idrimen mači : d amafus, d itikiyen, d ibleεlacen, d igirruten neγ d ijeγlalen. Ula d ibeḥnuqen ur ttqaddan ara ad cerweγ kra ineggin seg wul-im a tageswaht ! A tabudalit ! Wanag ayla-w yekkaw, tsekw-it tmerǧiwt. Ccah siṭadir  ḥemmleγ-k a ssalupri !  Zemmem qemmem a Xali !
Aha tura neẓra ...Wi k-yennan rǧu-yaγ ? Ma d nekk zgiγ ruṭar am kecc !
Inεel ttajara-k a zman ! Ahbuh rret-tt-id ɣef zman amcum, akka meqqar ishel rray, anef-as i ṭṭbel ad illexs deg waman ala Smina ara t-yawin ɣef uγyul....Ini-as kan i Dda Ɛumar ad s-yessiwel ?


Nasira AbrusAucun commentaire:

Enregistrer un commentaire